skip to Main Content

Kancelaria Radcy Prawnego KALLEX Mateusz Kall

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego KALLEX Mateusz Kall w Opolu świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Kancelaria oferuje usługi w zakresie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, sporządzania i analizy umów oraz zastępstwa procesowego przed sądami i wszelkimi innymi podmiotami.

Świadczymy usługi z zakresu dochodzenia odszkodowań, windykacji, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość świadczonych usług i zindywidualizowane podejście do każdej prowadzonej sprawy. Nasza kancelaria mieści się w dogodnej lokalizacji w Opolu.

Więcej

Oferta Kancelarii

Odszkodowania

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających z polis ubezpieczeniowych. Występujemy z roszczeniami związanymi z wypadkami (zdarzeniami) ubezpieczeniowymi do ubezpieczycieli, a także reprezentujemy klienta w zakresie wszelkich innych spraw związanych z ubezpieczycielami. Reprezentujemy naszych klientów również na etapie postępowania sądowego. Pozyskujemy odszkodowania za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne dla poszkodowanych z terenu całej Polski.

Więcej

Prawo cywilne i prawo pracy

Profesjonalna pomoc w zakresie wykonywania czynności za strony jako pełnomocnik, sporządzanie pism do organów administracji oraz doradztwo prawne.

Więcej

Prawnik radzi

Odszkodowania i windykacja

Czym różni się radca prawny od adwokata?

Adwokat i radca prawny to dwa odrębne zawody, choć w chwili obecnej różnica pomiędzy nimi nieznacznie się zaciera. Kiedy pojawia się konieczność skorzystania z pomocy prawnika, okazuje się że większość osób nie do końca wie, do kogo się zwrócić: do radcy prawnego czy do adwokata? Tymczasem jest to wiedza, która pozwoli zaoszczędzić sporo czasu, a nierzadko również pieniędzy.

Objaśnianie różnicy pomiędzy radcą prawnym a adwokatem warto rozpocząć od wyjaśnienia, w jaki sposób każdy z nich zdobywa wiedzę. Same studia prawnicze trwają 5 lat, są jednolite (bez podziału na pierwszy i drugi stopień) i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra. Jeśli student nie zdecyduje się na dalszą edukację, zostaje prawnikiem, czyli osobą, która skończyła studia prawnicze i posiada teoretyczną wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa.

Jeśli jednak student zdecyduje się na kontynuowanie nauki i zostanie adwokatem, radcą prawnym, adwokatem, komornikiem lub notariuszem – musi złożyć wniosek o możliwość odbycia aplikacji. Aby jednak móc ją rozpocząć, student ma obowiązek zdać egzamin. Czas trwania aplikacji jest różny w zależności od wybranego zawodu – w przypadku radcy i adwokata okres ten jest tożsamy i wynosi 3 lata.

Adwokat – uprawnienia

Wykonywanie zawodu adwokata jest regulowane przez Prawo o adwokaturze. Zgodnie z zapisami tej ustawy, adwokat może udzielać porad prawnych, występować w imieniu swojego klienta przed urzędami, opracowywać projekty aktów prawnych, sporządzać opinie prawne, a także występować przed sądami.

Uprawnienia radcy prawnego

Sposób wykonywania zawodu radcy prawnego również jest uregulowany za pomocą dokumentu rangi ustawowej: ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Według zapisów tego dokumentu, radca prawny może świadczyć pomoc prawną.

Co istotne, w 2015 roku (od 1 lipca) zaszła istotna zmiana w zakresie czynności, jakich mógł podjąć się radca prawny: w chwili obecnej jest on uprawniony nie tylko do świadczenia pozasądowej pomocy prawnej. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, może on występować w roli obrońcy lub pełnomocnika w sądzie – zarówno karnym, jak i cywilnym.

Adwokat a radca prawny – różnice

Jak widać, zakres spraw, jakich mogą w chwili obecnej podjąć się adwokat oraz radca prawny są tożsame. Jedyną różnicą pomiędzy tymi prawnikami jest sposób zawierania umowy. Podczas gdy z adwokatem można podpisać jedynie umowę cywilnoprawną – radca prawny może pozostawać również w stosunku pracy. Jest to jednak różnica, która nie ma znaczenia dla większości osób korzystających z ich wsparcia.

Windykacja
Back To Top