skip to Main Content
Zaniżone Odszkodowanie? Pomożemy Ci

Zaniżone odszkodowanie? Pomożemy Ci

  • 8 września 2017

Ubezpieczyciele celowo oferują zaniżoną kwotę odszkodowania oc Niestety regularnie mamy do czynienia z zaniżaniem kwot odszkodowań OC ze strony ubezpieczalni, które należą się nam po wypadku. Jeśli czujesz się poszkodowany…

Więcej
Nowe Uprawnienia Przedsiębiorcy

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

  • 17 sierpnia 2017

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U.…

Więcej
Zadośćuczynienie Pieniężne Po śmierci Osoby Bliskiej

Zadośćuczynienie pieniężne po śmierci osoby bliskiej

  • 17 sierpnia 2017

Polski system prawa cywilnego przyznaje osobom bliskim zmarłego szereg uprawnień mających na celu zrekompensowanie negatywnych, oczywistych konsekwencji śmierci osoby bliskiej oraz powstałej krzywdy. Poza możliwością dochodzenia roszczeń w postępowaniu karnym…

Więcej
Odszkodowanie Z Tytułu Uszkodzonego Pojazdu

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonego pojazdu

  • 17 sierpnia 2017

Zasadne żądanie użycia oryginalnych części w naprawianym aucie Zgodnie z art. 363 par 1 k.c. poszkodowany ma prawo przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, co oznacza prawo do wykorzystania do naprawy…

Więcej
Rozwód – Wszystko, Co Warto Wiedzieć O Rozwodzie

Rozwód – wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

  • 17 sierpnia 2017

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku…

Więcej
Czego Możesz żądać W Pozwie Rozwodowym?

Czego możesz żądać w pozwie rozwodowym?

  • 17 sierpnia 2017

Orzekając rozwód sąd, na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności, orzeka m.in: czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.…

Więcej
Back To Top