skip to Main Content

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających z polis ubezpieczeniowych. Występujemy z roszczeniami związanymi z wypadkami (zdarzeniami) ubezpieczeniowymi do ubezpieczycieli, a także reprezentujemy klienta w zakresie wszelkich innych spraw związanych z ubezpieczycielami. Reprezentujemy naszych klientów również na etapie postępowania sądowego. Pozyskujemy odszkodowania za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne dla poszkodowanych z terenu całej Polski.

Zapewniamy pomoc przy uzyskaniu:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, ból i cierpienie
 • zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby bliskiej
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd
 • odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku
 • odszkodowanie za mienie skradzione lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych
 • odszkodowania dla rolników za szkody wyrządzone w budynkach, zabudowie gospodarczej i uprawach rolnych
 • kompletowanie dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen
  i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych
 • zgłaszanie szkody oraz prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem w imieniu Klienta
 • występowanie z roszczeniami do Sądu przeciwko zobowiązanym do naprawienia szkody oraz
 • prowadzenie postępowań sądowych w imieniu Klienta
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi z różnych dziedzin
 • współpraca ze specjalistami z zakresu medycyny o różnych specjalnościach
 • analiza umów ubezpieczenia
 • doradztwo prawne

Zapewniamy wykonanie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty. Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi z różnych dziedzin oraz specjalistami z zakresu medycyny o różnych specjalnościach.

Back To Top