skip to Main Content

W ramach naszych usług windykacyjnych zapewniamy:

 • analiza roszczeń Klienta
 • windykacja na etapie przedsądowym, sądowym i komorniczym
 • egzekwowanie roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • wezwanie dłużnika do zapłaty
 • sporządzanie oraz wnoszenie do Sądu pozwów o zapłatę
 • zastępstwo procesowe w sprawach o zapłatę
 • sporządzanie pism procesowych
 • zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji
 • sporządzanie wszelkich innych pism w postępowaniu egzekucyjnym
 • monitorowanie sytuacji dłużnika oraz nawiązanie kontaktu z dłużnikiem
 • poszukiwanie majątku dłużników
 • doradztwo w zakresie zapobiegania przeterminowania się wierzytelności Klienta
 • sporządzanie wniosków o wpis do rejestru dłużników BIG
 • pieczęć z klauzulą prewencyjną
 • przygotowywanie i przesyłanie w formie fotokopii drogą elektroniczną dokumentacji spółek
 • handlowych znajdujących się w sądach rejestrowych w Opolu, Katowicach i Wrocławiu
 • doradztwo prawne
Windykacja Kallex
Back To Top