skip to Main Content
Czym Różni Się Radca Prawny Od Adwokata?

Czym różni się radca prawny od adwokata?

  • 12 października 2022

Adwokat i radca prawny to dwa odrębne zawody, choć w chwili obecnej różnica pomiędzy nimi nieznacznie się zaciera. Kiedy pojawia się konieczność skorzystania z pomocy prawnika, okazuje się że większość…

Więcej
Nowe Uprawnienia Przedsiębiorcy

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

  • 17 sierpnia 2017

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U.…

Więcej
Rozwód – Wszystko, Co Warto Wiedzieć O Rozwodzie

Rozwód – wszystko, co warto wiedzieć o rozwodzie

  • 17 sierpnia 2017

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku…

Więcej
Czego Możesz żądać W Pozwie Rozwodowym?

Czego możesz żądać w pozwie rozwodowym?

  • 17 sierpnia 2017

Orzekając rozwód sąd, na podstawie całokształtu ustalonych w trakcie rozprawy okoliczności, orzeka m.in: czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.…

Więcej
Back To Top