skip to Main Content
Odszkodowanie Po Operacji Cieśni Nadgarstka

Odszkodowanie po operacji cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka jest zespołem chorobowym spowodowanym przez długotrwały ucisk na nerw pośrodkowy, który biegnie w kanale nadgarstka. Problem ten dotyczy przede wszystkim ręki dominującej, przeciążonej wykonywaniem większości czynności. Warto wiedzieć, że w pewnych okolicznościach można starać się o odszkodowanie po operacji cieśni nadgarstka. Świadczenie przysługuje również osobom, które w wyniku wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka utraciły zdolność do wykonywania pracy, a tym samym stałe źródło dochodu.

Zespół cieśni nadgarstka – co należy wiedzieć o chorobie?

Zespół cieśni nadgarstka może wystąpić w każdym wieku, jednak według statystyk jest to problem głównie kobiet po 50. roku życia. Przebyta choroba nie oznacza zawsze utraty pełnej sprawności. Niezbędna będzie jednak przy tym odpowiednia rehabilitacja, na którą środki można pozyskać, uzyskując odszkodowanie za operację nadgarstka.

Przyczyn wystąpienia cieśni nadgarstka może być kilka. To między innymi:

  • reumatoidalne zapalenie stawów,
  • choroby zawodowe (głównie związane z pracą na budowie, pracą przy taśmie w fabryce czy z zawodami wymagającymi wielu godzin spędzonych na pisaniu na klawiaturze),
  • forsowna jazda na rowerze,
  • intensywna gra na instrumencie muzycznym.

Czasem zespół cieśni nadgarstka może być spowodowany urazem, głównie złamaniem nadgarstka bądź obrzękiem struktur w kanale nadgarstka – ten problem bardzo często występuje w okresie ciąży.

Po czym poznać, że mamy do czynienia z zespołem cieśni nadgarstka? Do najbardziej charakterystycznych objawów należy drętwienie i ból palców, trudności w wykonywaniu nawet prostych czynności chorą ręką czy niemożność zaciśnięcia dłoni w pięść. Warto wiedzieć, że zespół cieśni nadgarstka nie obejmuje palca małego, a w ostatnim stadium ból może promieniować od przedramienia aż do barku.

Podstawą leczenia cieśni nadgarstka jest leczenie operacyjne, podczas którego nacinane jest więzadło poprzeczne, będące największym górnym ograniczeniem kanału nadgarstka. Dzięki temu w kanale powstaje więcej przestrzeni, a ucisk nerwu pośrodkowego jest zdecydowanie mniejszy. Po operacji pacjenci muszą nosić szwy, po których zdjęciu na chory nadgarstek nakładany jest gips. Dodatkowo należy wykonywać zalecane przez specjalistę ćwiczenia ręki, które będą zwiększały jej mobilność. Przy odpowiednio wdrożonym leczeniu, sprawność chwytu powinna powrócić po około 2 miesiącach.

zespół cieśni nadgarstka

Odszkodowanie za operację cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka uznany za przewlekłą chorobę obwodowego układu nerwowego, spowodowaną przez charakterystyczny sposób wykonywania pracy, w związku z czy pracownik zmagający się z tą chorobą może ubiegać się o odszkodowanie za operację cieśni nadgarstka.

W tym przypadku do orzeczenia o przyznanie odszkodowania wymaga od pacjenta przebycia długiej drogi, od złożenia stosownego wniosku do oczekiwania na jego zatwierdzenie przez specjalnie do tego wyznaczoną komisję. W zależności od ostatecznej decyzji i stanu zdrowia pracownik może otrzymać:

  • zasiłek chorobowy (pod warunkiem czasowej niezdolności do pracy),
  • świadczenie rehabilitacyjne (gdy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego stan zdrowia nie pozwala pracownikowi na powrót do pracy),
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • rentę z tytułu trwałej niezdolności do pracy.

Kolejne odszkodowanie można uzyskać, gdy pacjent po operacji cieśni nadgarstka ma wykupioną dodatkową polisę, chroniąca go na wypadek operacji lub pobytu w szpitalu. W tym przypadku wysokość odszkodowania za operację cieśni nadgarstka zależne będzie od klasy zabiegu.

Back To Top