skip to Main Content
Odszkodowanie Z Tytułu Uszkodzonego Pojazdu

Odszkodowanie z tytułu uszkodzonego pojazdu

Likwidacja szkód komunikacyjnych to długi proces, za którego realizację najczęściej odpowiedzialny jest ubezpieczyciel. Polega na usuwaniu wszelkiego rodzaju strat, które powstały w wyniku zdarzenia drogowego. Istotnym elementem likwidacji szkody jest ustalenie jej wysokości oraz wypłata odszkodowania poszkodowanym w zdarzeniu drogowym.

Czym są szkody komunikacyjne?

Szkody komunikacyjne to szereg strat poniesionych przez kierowcę w czasie zdarzenia drogowego. Można podzielić je na:

  • szkody osobowe,
  • szkody rzeczowe,
  • krzywdy.

Likwidacja szkody komunikacyjnej wchodzi w zakres ochrony ubezpieczenia OC. Ważne jest to, by poszkodowany fakt zaistnienia zdarzenia zgłosił ubezpieczycieli z zachowaniem odpowiednich terminów i procedur formalnych. Wówczas wypłacane jest odszkodowanie z tytułu uszkodzonego pojazdu w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela.

Likwidacja szkody komunikacyjnej

Pierwszy krok w likwidacji szkody to zgłoszenie faktu jej zaistnienia ubezpieczycielowi. Można zrobić to na wiele sposobów – pisemnie, telefonicznie lub mailowo.
Likwidację szkody obejmuje ubezpieczenie OC, które dla każdego kierowcy jest obowiązkowe.

Po zgłoszeniu szkody i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych konieczny jest wybór sposobu jej likwidacji – kosztorysowy (gotówkowy) lub serwisowy (bezgotówkowy).

Ważnym etapem likwidacji szkody są odwiedziny rzeczoznawcy, który oceni stopień uszkodzenia pojazdu, sporządzi dokumentację pisemną i fotograficzną. To właśnie na jej podstawie będzie ustalana wysokość odszkodowania, jaka zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela.

Zwyczajowo od momentu zgłoszenia zaistnienia szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji i wypłatę odszkodowania. Zdarzają się jednak sytuację, gdy pojawiają się opóźnienia – w takim wypadku kierowca musi otrzymać od ubezpieczyciela pisemne powiadomienie o tym, że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone w terminie. W piśmie musi znaleźć się powodów opóźnienia oraz informacja o nowym terminie wypłaty należnego odszkodowania.

Użycie oryginalnych części w naprawianym aucie

Zasadne żądanie użycia oryginalnych części w naprawianym aucie Zgodnie z art. 363 par 1 k.c. poszkodowany ma prawo przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, co oznacza prawo do wykorzystania do naprawy części o identycznych cechach, jak części uszkodzone – pisze „Gazeta Prawna”(Nr z 11.02.2009 r.), powołując się na opinię Ewa Kiziewicz z Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Tym niemniej zdarzają się wypadki – informuje gazeta, cytując list czytelnika – że ubezpieczyciele odmawiają pokrycia kosztów naprawy samochodu z tytułu bezgotówkowej likwidacji szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jeśli nalega się na zastosowanie oryginalnych, więc droższych części.)

Jeden z czytelników Gazety Prawnej twierdzi, że ubezpieczyciele odmawiają pokrycia kosztów naprawy samochodu z tytułu bezgotówkowej likwidacji szkody z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jeśli nalega się na zastosowanie oryginalnych, a więc droższych części zamiennych. Z uchwały Sądu Najwyższego z 2001 r. wynika, że właściciel samochodu powypadkowego, może starać się nie tylko o zwrot kosztów jego naprawy, ale i odszkodowanie za utratę jego wartości- donosi „Gazeta Prawna”(Nr z 12.02.2008 r.). Jednak w opinii dziennika, niewielu ubezpieczonych wie o takie rekompensacie a towarzystwa ubezpieczeniowe wszystko robią, aby do takiej wypłaty nie doszło. Zwłaszcza, jeśli szkoda dotyczy pojazdów starszych niż trzy lata. Ponadto – pisze dziennik – w przypadku takich aut problem z oszacowaniem należnej kwoty mają nawet biegli sądowi.

Tymczasem kodeks cywilny stanowi, że osoba obowiązana do naprawienia szkody ma obowiązek wypłacić odszkodowanie, które pokryje wszelkie normalne następstwa szkody. A jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że miała miejsce szkoda polegająca na utraconej wartości handlowej, to powinien tę kwotę uwzględnić w odszkodowaniu – radzi gazeta, powołując się na opinię Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Według dyr. Krawczyk, obowiązek pełnego naprawienia szkody polegający na wyrównaniu strat poszkodowanego, jak i utraconych jego korzyści ciąży na sprawcy szkody lub zakładzie ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. A nawet mimo najbardziej starannej naprawy samochód powypadkowy jest wyceniany niżej niż bezwypadkowy.

Zdaniem prawników z Biura Rzecznika Ubezpieczonych – pisze „Gazeta Prawna”, konsument, jako słabsza strona, powinien być o takiej ewentualności powiadomiony przez firmę ubezpieczeniową. Albowiem mają obowiązek informacyjny, zgodnie z którym muszą w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia szkody powiadomić poszkodowanego na piśmie o konieczności złożenia odpowiednich dokumentów związanych z roszczeniem. W takim piśmie można wskazać na możliwość dochodzenia odszkodowania za utratę wartości handlowej auta. Tymczasem – zauważa dziennik – firmy ubezpieczeniowe twierdzą, że nie przy każdej szkodzie pojazdu dochodzi do utraty jego wartości.

Odszkodowania Kancelaria KALLEX

 

Back To Top