skip to Main Content

Obrona dłużnika w postępowaniu windykacyjnym i egzekucyjny:

  • analiza roszczeń kierowanych do Klienta
  • sporządzanie pism w obronie Klienta przed niezasadnymi roszczeniami
  • reprezentowanie i obrona pozwanego o zapłatę w postępowaniu sądowym
  • reprezentowanie dłużnika w postępowaniu komorniczym
  • podnoszenie zarzutów w ramach obowiązującego prawa
  • sporządzanie wniosków do BIG o wykreślenie z rejestru dłużników
  • pomoc w rozkładaniu na raty wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań
  • pomoc w odroczeniu terminu spłaty zobowiązań
  • doradztwo prawne
Pomoc w zakresie prawa pracy
Back To Top