skip to Main Content

W niektórych sytuacjach dochodzenie odszkodowania od ubezpieczycieli może być długotrwałym i trudnym procesem. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii odszkodowawczej. Oferujemy fachową pomoc w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty, a nasi klienci mogą liczyć na kompleksową opiekę na każdym etapie postępowania.

odszkodowania - dochodzenie odszkodowańDochodzenie odszkodowań

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wynikających z polis ubezpieczeniowych. Występujemy z roszczeniami związanymi z wypadkami (zdarzeniami) ubezpieczeniowymi do ubezpieczycieli, a także reprezentujemy klienta w zakresie wszelkich innych spraw związanych z ubezpieczycielami. Reprezentujemy naszych klientów również na etapie postępowania sądowego. Pozyskujemy odszkodowania za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne dla poszkodowanych z terenu całej Polski.

Zadośćuczynienia i odszkodowania – zapewniamy pomoc przy uzyskaniu następujących świadczeń:

 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, ból i cierpienie
 • zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby bliskiej
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd
 • odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku
 • odszkodowanie za mienie skradzione lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych
 • odszkodowania dla rolników za szkody wyrządzone w budynkach, zabudowie gospodarczej i uprawach rolnych
 • kompletowanie dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen
  i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych
 • zgłaszanie szkody oraz prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem w imieniu Klienta
 • występowanie z roszczeniami do Sądu przeciwko zobowiązanym do naprawienia szkody oraz
 • prowadzenie postępowań sądowych w imieniu Klienta
 • współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi z różnych dziedzin
 • współpraca ze specjalistami z zakresu medycyny o różnych specjalnościach
 • analiza umów ubezpieczenia
 • doradztwo prawne

Zapewniamy wykonanie wszelkich formalności związanych z uzyskaniem odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty. Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi z różnych dziedzin oraz specjalistami z zakresu medycyny o różnych specjalnościach.

Kancelaria odszkodowawcza Kallex  – profesjonalna firma zajmująca się odszkodowaniami

Dlaczego warto skorzystać z usług naszej Kancelarii odszkodowawczej?

Niestety, bardzo często zdarza się, że pomimo poniesionych szkód ubezpieczyciel jest niechętny do uwzględnienia roszczeń osoby pokrzywdzonej. Wnioski składane samodzielnie są zazwyczaj odrzucane przez ubezpieczycieli, a komunikacja z towarzystwem ubezpieczeniowym jest trudna i oparta na biurokracji. Profesjonalna firma zajmująca się odszkodowaniami dysponuje zasobami, które pozwalają na skuteczne dochodzenie odszkodowań, poprzez doskonałą znajomość kwestii prawnych do kontaktu z biegłymi z różnych dziedzin. Wykonujemy w imieniu klienta wszelkie niezbędne formalności, od pierwszego etapu, czyli zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, przez komunikację z firmą ubezpieczeniową, aż po postępowanie sądowe. Pozyskujemy odszkodowania za szkody majątkowe, osobowe i komunikacyjne na terenie Polski.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Pracownicy naszej firmy zapewniają profesjonalną pomoc przy uzyskaniu odszkodowania za ukradziony lub zniszczony pojazd, odszkodowania z tytułu nieszczęśliwego wypadku, odszkodowania za mienie skradzione lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych, odszkodowania dla rolników za szkody wyrządzone w budynkach, zabudowie gospodarczej i uprawach rolnych, zadośćuczynienia pieniężnego za śmierć osoby bliskiej, doznaną krzywdę, ból i cierpienie, a także zajmuje się komplementowaniem dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych.

W imieniu klienta zgłaszamy szkodę i prowadzimy postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, występujemy do sądu z roszczeniami przeciwko zobowiązanym do naprawienia szkody oraz prowadzimy postępowania sądowe. Podczas toczącego się postępowania sądowego klient może liczyć na pomoc doświadczonych prawników. Nasi pracownicy współpracują również z zaufanymi specjalistami z różnych dziedzin, takimi jak rzeczoznawcy majątkowi czy medyczni. Dokonujemy także analiz umów ubezpieczeniowych i zajmujemy się doradztwem prawnym.

Back To Top