skip to Main Content

Prawo cywilne:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego,
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych i o zadośćuczynienie,
 • sprawy o zapłatę należności
 • doradztwo i prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie służebności,
 • reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym o zasiedzenie,
 • analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych takich jak umowa sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki oraz umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia,
 • opiniowanie umów i kontraktów,
 • pomoc przy negocjowaniu warunków umownych,
 • sporządzanie regulaminów w tym również regulaminów sklepów internetowych,
 • prowadzenie spraw spadkowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego i obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości.
Back To Top