skip to Main Content
Spadek – Jak Przyjąć By Uniknąć Długów?

Spadek – jak przyjąć by uniknąć długów?

W jaki sposób uniknąć dziedziczenia długów?

W celu uniknięcia dziedziczenia długów do wyboru mamy dwie formy oświadczenia. Pierwszy z nich mówi o odrzuceniu spadku,  a drugi o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Na czym to polega?

Od momentu dnia kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy mamy 6 miesięcy na zastosowanie stosownego oświadczenia. Kiedy upłynie czas 6 miesięcy, a my w tym terminie nie zastosujemy stosownego oświadczenia, oznaczać to będzie, że przyjmujemy spadek wprost, więc jeśli spadkodawca miał jakiekolwiek długi to my je będziemy musieli spłacać ze swojego majątku.

Odrzucenie spadku

Zastosowanie takiego oświadczenia poleca się w sytuacji, kiedy długów jest na tyle, że nie ma szans, aby po ich spłacie coś ze spadku pozostało. Po zastosowaniu oświadczenia mówiącego o odrzuceniu traktowani jesteśmy tak jakbyśmy nie dożyli otwarcia spadku.

Małoletni zawsze z dobrodziejstwem inwentarza

Osoby małoletnie nabywają spadek zawsze z dobrodziejstwem inwentarza, i nie muszą w tym celu wcześniej stosować żadnego oświadczenia. Warto zwrócić uwagę na zasadę, że jeśli chociaż jeden ze spadkobierców nabędzie spadek z dobrodziejstwem inwentarza to tak samo traktowani są pozostali otrzymujący spadek.

Masz więcej pytań? Radca prawny Mateusz Kall jest do Twojej dyspozycji. Zapraszam do kontaktu.

Back To Top