skip to Main Content

Wynagrodzenie pobieramy dopiero po wyegzekwowaniu odszkodowania.

Ceny ustalane są z każdym Klientem indywidualnie. Ich poziom zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy. Jesteśmy w tym zakresie elastyczni i otwarci na Klienta i jego propozycje. Zapraszamy do kontaktu celem ustalenia szczegółów.

Back To Top