skip to Main Content

Prawo pracy:

  • reprezentowanie interesów zarówno pracodawców i pracowników
  • sporządzanie pism procesowych
  • sporządzanie umów (umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie)
  • reprezentowanie w sporach sądowych
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
  • doradztwo prawne
Pomoc w zakresie prawa pracy
Back To Top